Milli Vanilli var en tysk musikgrupp under slutet av 1980-talet bestående av medlemmarna Fabrice ”Fab” Morvan och Robert ”Rob” Pilatus.